Zaślubiny Maryi z Józefem

W dawnych kalendarzach pod datą 23 stycznia znaleźć możemy wspomnienie „Zaślubin Maryi z Józefem”. W zakonie franciszkańskim obchodzono je już w XVI wieku. Za sprawą papieża Benedykta XIII, w roku 1725, wpisane zostało do kalendarza całego Kościoła. Dziś nie ma takiego wspomnienia w kalendarzu liturgicznym. Warto jednak wydobywać ze skarbca kościelnej tradycji takie „perełki”, przypominać je i wykorzystywać do duchowego rozwoju.

Zapraszamy wszystkich małżonków na Mszę św. w ich intencji w niedzielę 28 stycznia na godz. 20.00. W czasie Mszy św. będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz udzielimy małżonkom okolicznościowego błogosławieństwa.