Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

W diecezji gliwickiej obowiązuje dwuletni cykl przygotowawczy do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Przygotowani kandydaci otrzymują sakrament jako uczniowie klasy drugiej.

Regulują to postanowienia I Synodu Diecezji Gliwickiej w punkcie 415, gdzie czytamy:

„W Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy z zasady udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. W klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej powinno mieć miejsce przygotowanie dalsze, natomiast w klasie drugiej – przygotowanie bezpośrednie”.

Przygotowanie do bierzmowania prowadzi ks. proboszcz.

Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania:

– klasa I szkoły ponadpodstawowej:

spotkanie zostanie ogłoszone po 8 marca

– klasa II szkoły ponadpodstawowej:

poniedziałek – 26 lutego 2024 – godz. 18.45

Sakramentu bierzmowania młodzieży klasy II szkoły ponadpodstawowej

udzieli Ks. Biskup Ordynariusz Sławomir Oder

podczas Mszy świętej w piątek 8 marca o godz. 17.00.