Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

W diecezji gliwickiej obowiązuje dwuletni cykl przygotowawczy do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Przygotowani kandydaci otrzymują sakrament jako uczniowie klasy drugiej.

Regulują to postanowienia I Synodu Diecezji Gliwickiej w punkcie 415, gdzie czytamy:

„W Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy z zasady udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. W klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej powinno mieć miejsce przygotowanie dalsze, natomiast w klasie drugiej – przygotowanie bezpośrednie”.

Przygotowanie do bierzmowania prowadzi ks. proboszcz.

Chęć przygotowania się do przyjęcia sakramentu zgłosiło 56 osób (26 dziewcząt i 30 chłopców).