Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

W diecezji gliwickiej obowiązuje dwuletni cykl przygotowawczy do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Przygotowani kandydaci otrzymują sakrament jako uczniowie klasy drugiej.

Regulują to postanowienia I Synodu Diecezji Gliwickiej w punkcie 415, gdzie czytamy:

„W Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy z zasady udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. W klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej powinno mieć miejsce przygotowanie dalsze, natomiast w klasie drugiej – przygotowanie bezpośrednie”.

Przygotowanie do bierzmowania prowadzi ks. proboszcz.

Chęć przygotowania się do przyjęcia sakramentu zgłosiło 56 osób (26 dziewcząt i 30 chłopców).

Spotkanie w poniedziałek 13 marca o godz. 18.45 w kościele.
Kandydaci uczestniczą co najmniej 2 razy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (piątek godz. 17.00 lub czwartek godz. 20.45)
i co najmniej raz w nabożeństwie „Gorzkich Żalów” (niedziela godz. 17.15).
Swoje uczestnictwo zgłaszają po nabożeństwie w zakrystii.