Informacje dotyczące Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 

1. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem nakazanym, które nakłada na nas obowiązek uczestniczenia w Mszy św., a udział w samej tylko procesji tego obowiązku nie spełnia. Msze św. w naszym kościele o godz.: wigilijna z uroczystości w środę o 18.00, w dzień uroczystości o 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 i 20.00.

2. Początek procesji po Mszy św. o godz. 9.00.

3. Trasa procesji: z kościoła ulicą Litewską, następnie Morcinka i Francuską do pierwszego ołtarza. Dalej ulicami Janasa i Starotarnowicką do drugiego ołtarza. Potem do trzeciego ołtarza przy Przedszkolu. Następnie ulicą Wiejską do czwartego ołtarza przy ul. Skarżyńskiego. Powrót procesji ulicami Górnośląską i Opatowicką do kościoła, gdzie nastąpi zakończenie procesji.

4. Prosimy o przygotowanie ołtarzy. Banery i inne potrzebne rzeczy do zbudowania ołtarzy prosimy pobrać z kościoła we wtorek po Mszy św. wieczornej.

5. Domy na trasie procesji niech będą ustrojone, a na wszystkich innych domach na terenie parafii niech zawisną flagi kościelne (żółto – białe) dla podkreślenia ważności tego dnia, naszego przywiązania do Chrystusa i świadectwa naszej wiary wobec tych, dla których to wielkie święto jest tylko kolejnym dniem wolnym.

6. Do udziału w procesji zapraszamy: dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci sypiące kwiaty, poczty sztandarowe.

7. Panów prosimy o niesienie baldachimu.

8. Procesja niech będzie radosnym i pełnym modlitewnego nastroju świętem ku czci Chrystusa Eucharystycznego. Przede wszystkim włączmy się w nią poprzez wspólny śpiew pieśni między poszczególnymi ołtarzami.

9. Po Uroczystości Bożego Ciała do następnego czwartku będą procesje tzw. Oktawy Bożego Ciała, wokół kościoła, według następującego porządku:

– w piątek (17 czerwca) – o godz. 17.30 – na zakończenie całodziennej Adoracji;

– w sobotę (18 czerwca) – o godz. 8.30 – po Mszy św. porannej;

– w niedzielę (19 czerwca) – w ramach nabożeństwa o godz. 17.15;

– w poniedziałek (20 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– we wtorek (21 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– w środę (22 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– w czwartek (23 czerwca) – po Mszy św. wieczornej odprawianej o godz. 18.00.

 

 

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi.

Nie dosyć było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień Go czeka: sam ludu swego odwiedza ściany, bo pragnie bawić między ziemiany.

Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, którędy Pańskie iść będą nogi! I okrzyknijcie na wszystkie strony: „Pośród nas idzie błogosławiony!”.