Informacje dotyczące Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 1. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem nakazanym, które nakłada na nas obowiązek uczestniczenia w Mszy św., a udział w samej tylko procesji tego obowiązku nie spełnia. Msze św. w naszym kościele o godz.: wigilijna z uroczystości w środę o 18.00, w dzień uroczystości o 7.00, 9.00, 12.00, 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

2. Początek procesji po Mszy św. o godz. 9.00.

3. Trasa procesji: z kościoła ulicą Litewska, następnie ulicą Saperów do pierwszego ołtarza w okolicy bloku nr 2-4. Dalej ulicą Saperów do drugiego ołtarza w okolicy bloku nr 26. Potem do trzeciego ołtarza na ul. Szwedzkiej, w okolicy bloku nr 10-8. Następnie dalej ulicą Szwedzką oraz Litewską do czwartego ołtarza przy kościele.

4. Domy na trasie procesji niech będą ustrojone, a na wszystkich innych domach na terenie parafii niech zawisną flagi kościelne (żółto-białe) dla podkreślenia ważności tego dnia, naszego przywiązania do Chrystusa i świadectwa naszej wiary wobec tych, dla których to wielkie święto jest tylko kolejnym dniem wolnym.

5. Do udziału w procesji zapraszamy: dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci sypiące kwiaty, poczty sztandarowe.

6. Panów prosimy o niesienie baldachimu.

7. Procesja niech będzie radosnym i pełnym modlitewnego nastroju świętem ku czci Chrystusa Eucharystycznego. Przede wszystkim włączmy się w nią poprzez wspólny śpiew pieśni między poszczególnymi ołtarzami.

8. Po Uroczystości Bożego Ciała do następnego czwartku będą procesje tzw. Oktawy Bożego Ciała, wokół kościoła, według następującego porządku:

– w piątek (31 maja) – po Mszy św. wieczornej;

– w sobotę (01 czerwca) – o godz. 8.30 – po Mszy św. porannej;

– w niedzielę (02 czerwca) – w ramach nabożeństwa o godz. 17.15;

– w poniedziałek (03 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– we wtorek (04 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– w środę (05 czerwca) – po Mszy św. wieczornej;

– w czwartek (06 czerwca) – po Mszy św. wieczornej odprawianej o godz. 18.00.