Historia parafii


16 czerwca 1984

Kuria Diecezjalna w Katowicach skierowała do parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach ks. Michała Adamka zlecając mu budowę kościoła i utworzenie nowej parafii dla Opatowic i części Osiedla „Przyjaźń”.


grudzień 1984

Nabyto teren pod budowę kościoła, w miejscu dawnego kamieniołomu przy ul. Opatowickiej 112.


wiosna 1985

Rozpoczęto budowę kościoła tymczasowego (baraku), który został poświęcony przez Ks. Biskupa Herberta Bednorza, ordynariusza katowickiego w dniu 17 czerwca.


29 grudnia 1985

Biskup Katowicki Damian Zimoń erygował parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.


1986

Rozpoczęto budowę probostwa.


02 lutego 1986

Ks. Michał Adamek został zamianowany pierwszym proboszczem parafii.


01 czerwca 1987

Parafię objął ks. Eugeniusz Bienek, dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Ks. Michał Adamek został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Bielowicku (koło Bielska-Białej).


10 lutego 1988

Władze miejskie Tarnowskich Gór wydały zgodę na budowę kościoła.


14 marca 1988

Wbicie „pierwszej łopaty” pod budowę kościoła.


01 czerwca 1988

Rozpoczęto budowę domu katechetycznego (salek parafialnych).


18 czerwca 1991

Duszpasterze zamieszkali w budynku probostwa.


03 maja 1993

Biskup Gliwicki Jan Wieczorek wmurował kamień węgielny w ścianę kościoła. Kamień ten poświęcił Papież Jan Paweł II w czasie swojej wizyty na Śląsku, 20 czerwca 1983, na katowickim lotnisku „Muchowiec”.


25 grudnia 1994

Pierwsza Pasterka w kościele będącym w stanie surowym.


17 maja 1995

Poświęcenie tzw. kaplicy tygodniowej (kaplicy przy zakrystii). Aktu dokonał Biskup Gliwicki Jan Wieczorek.


2001

Oddanie do użytku kaplicy pogrzebowej znajdującej się w podziemiach salek.


04 maja 2003

Poświęcenie obok kościoła groty Matki Bożej zbudowanej przez kamieniarzy z Pienin. Grota została dedykowana Matce Bożej Królowej Pokoju.


17 maja 1995

Biskup Gliwicki Jan Wieczorek dokonał poświęcenia czterech nowych dzwonów. Dzwony noszą imiona: Maryja (590 kg), Tadeusz (300 kg), Marcin (190 kg), Anna (100 kg).


05 kwietnia 1996

W Wielki Piątek poświęcono stacje Drogi Krzyżowej.


15 czerwca 1996

W kościele zamontowano tabernakulum.


12 września 1996

Konsekracji kościoła dokonał Biskup Gliwicki Jan Wieczorek.


31 sierpnia 2021

Posługę proboszcza zakończył Ks. prałat Eugeniusz Bienek. Z dniem 01 września trzecim proboszczem parafii został ks. Sławomir Madajewski.


11 września 2021

Jubileuszowi 25-lecia konsekracji kościoła przewodniczył Biskup Gliwicki Ks. Biskup prof. Jan Kopiec.