6.00

św. Jana Chrzciciela (stary kościół oo. Kamilianów)

Strzybnica

6.30

Bobrowniki Śląskie (od Wielkanocy do 01 listopada włącznie)

7.00

św. Piotra i Pawła

Lasowice

Opatowice

Stare Tarnowice

7.30

MB Królowej Pokoju

MB Uzdrowienia Chorych (nowy kościół oo. Kamilianów)

8.00

Bobrowniki Śląskie

Pniowiec

Repty Śląskie

Sowice

Strzybnica

kaplica św. Jadwigi (ul. Torowa 45)

8.30

św. Józefa

8.45

św. Piotra i Pawła

9.00

MB Królowej Pokoju

św. Jana Chrzciciela (stary kościół oo. Kamilianów)

Lasowice (od IX do VI)

Opatowice

Stare Tarnowice

9.30

Strzybnica

10.00

św. Anny

św. Józefa

św. Piotra i Pawła

Bobrowniki Śląskie

10.30

MB Królowej Pokoju

MB Uzdrowienia Chorych (nowy kościół oo. Kamilianów)

Opatowice

Repty Śląskie

Sowice

11.00

Lasowice

Pniowiec

Stare Tarnowice

Strzybnica

11.15

św. Piotra i Pawła

11.30

św. Józefa

Bobrowniki Śląskie

12.00

MB Królowej Pokoju

MB Uzdrowienia Chorych (nowy kościół oo. Kamilianów)

św. Anny

Opatowice

Repty Śląskie (od IX do VI)

12.30

św. Piotra i Pawła

Strzybnica

14.00

MB Uzdrowienia Chorych (nowy kościół oo. Kamilianów)

15.00

św. Piotra i Pawła

16.00

MB Królowej Pokoju (od IX do VI)

Bobrowniki Śląskie

Pniowiec

Repty Ślaskie

Sowice

16.30

Stare Tarnowice (od IX do VI)

17.00

MB Uzdrowienia Chorych (nowy kościół oo. Kamilianów)

Lasowice

Strzybnica

18.00

MB Królowej Pokoju

Opatowice

19.00

św. Piotra i Pawła

Stare Tarnowice (VII i VIII)

20.00

MB Królowej Pokoju (VII i VIII)

Opatowice (od IX do VI)