Pierwsza Komunia św. w naszej parafii będzie miała miejsce w niedzielę 12 maja 2024:

Msza o godz. 10.30 dla dzieci z SP 15

Msza o godz. 12.00 dla dzieci z pozostałych szkół (SP 8, SOSW, CRD, SP 3, Szkoła Muzyczna)

 

Nabożeństwo majowe o godz. 15.00 dla dzieci z SP 15

Nabożeństwo majowe o godz. 16.30 dla dzieci z pozostałych szkół

Przygotowanie parafialne do uroczystości prowadzi ks. Michał Pilśniak, wikariusz.

Spotkania dla dzieci: środa i czwartek o godz. 16.00 (po zapowiedzeniu w poprzedzającą niedzielę).

Uprzywilejowanym środowiskiem przygotowania do tego sakramentu jest parafia zamieszkania dziecka a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Istniej jednak możliwość przygotowania dziecka poza parafią zamieszkania na podstawie zaświadczenia (przekazu) uzyskanego w kancelarii parafialnej.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu dziecka do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Deklaracje (zgłoszenia) są rozdawane rodzicom na spotkaniach dzieci lub w kancelarii parafialnej.

Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią, w której ma przyjąć I Komunię św., należy do końca roku kalendarzowego dostarczyć akt chrztu.

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w parafialnym przygotowaniu do I Komunii św. jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole.

Katechezy parafialne odbywają się w środy i czwartki o godz. 16.00. Dziecko przychodzi na jeden z podanych terminów. Planowane katechezy będą odbywały się 2 razy w miesiącu. Zachęcamy, aby rodzice (opiekunowie) uczestniczyli w spotkaniach wraz z dziećmi.

Dziecko powinno systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym (różaniec, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe itp.).

Wymagany strój podczas uroczystości I Komunii św., wzorem lat ubiegłych, to strój liturgiczny. Szczegóły dotyczące szycia strojów zostaną podane w późniejszym czasie.

Po I Komunii św. zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego Tygodnia (od poniedziałku do piątku) w strojach komunijnych.

Nie przewiduje się egzaminu końcowego z modlitw i katechizmu, chyba, że ich wiedza nie będzie skontrolowana w szkole przez uczących katechetów.

Obowiązujące modlitwy i prawdy katechizmowe:
– Znak krzyża
– Ojcze nasz
– Zdrowaś Maryjo
– Chwała Ojcu
– Aniele Boży
– Pod Twoją obronę
– Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
– Warunki dobrej spowiedzi
– Formuła spowiedzi
– 10 przykazań Bożych
– 5 przykazań kościelnych
– 6 prawd wiary
– 7 sakramentów
– 7 grzechów głównych
– Cnoty Boskie i główne
– Skład apostolski

 

Podczas spotkań dzieci otrzymają różańce i modlitewniki „Droga do nieba”. W dniu I Komunii św., podczas nabożeństwa popołudniowego, dzieci dostaną pamiątkę w formie obrazka; wtedy też będzie czas na zrobienie zdjęcia grupowego. Koszt wyżej wymienionych dewocjonaliów wraz z kwiatami do wystroju kościoła wynosi 150 zł. (kwota nie zawiera usługi fotografa i ceny stroju liturgicznego). Wpłat można dokonywać podczas katechez dla dzieci lub na kolejnym spotkaniu organizacyjnym dla rodziców. Prosimy nie składać się na osobne prezenty dla parafii czy księdza.

Terminy uroczystości pierwszokomunijnych w następnych latach:

rok 2024 – 12 maja

rok 2025 – 11 maja

rok 2026 – 10 maja

rok 2027 – 09 maja