Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji, w skrócie SNE – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 19:00 (ewentualnie po wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie) w kościele. Dzięki temu co tydzień wystawiany jest Najświętszy Sakrament do wspólnej adoracji. Ta poprzedzana jest przeważnie nauczaniem (na konkretny temat związany z wiarą) oraz świadectwem. Podczas adoracji modlimy się śpiewem (prowadzonym przez scholę) a także spontanicznie. Całość kończy się błogosławieństwem sakramentalnym około godziny 20:30; zdarza się czasem zakończyć przed godziną 21:00.

W pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania ze Słowem Bożym. Mają one na celu przybliżenie treści świętego tekstu a przede wszystkim odnalezienie siebie i swojego powołania. Służy temu metoda Lectio Divina. W jej kluczu odbywają się również spotkania wtorkowej „grupy biblijnej”.

W ostatni poniedziałek miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencjach wspólnoty i jej członków. Na tę Mszę świętą mogą także przyjść parafianie a także osoby spoza parafii. Wpisuje się to w charakter grupy, która co prawda działa przy parafii (i przez to w miarę możliwości stara się angażować w życie parafialne), ale nie ogranicza się bynajmniej na tych, którzy chcą wstąpić w szeregi wspólnoty (SNE).

Oprócz wspólnych spotkań poniedziałkowych odbywają się jeszcze spotkania w mniejszym gronie, tak zwane „małe grupy”, które prowadzą poszczególni animatorzy (terminy tych spotkań dostosowane są do możliwości członków poszczególnych grupek) oraz „spotkania odpowiedzialnych”, w których uczestniczą animatorzy i odpowiedzialni za wspólnotę. Ma to służyć pogłębieniu i utrwaleniu poznanych wcześniej treści (w przypadku „małych grup”), umiejętnemu wyznaczaniu celów formacyjnych a także przyglądaniu się efektom pracy i korygowaniu ich w razie potrzeby (w przypadku „spotkań odpowiedzialnych”).

Członkowie wspólnoty zbierają się także na agapach, czyli wspólnych spotkaniach towarzyskich połączonych z modlitwą.

Za grupę jest odpowiedzialna p. Gabriela Dziedzic, a opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Plewnia, wikariusz.

Terminy Mszy św. w roku 2024

poniedziałek – godz. 19.00

kwartał I

22 stycznia

26 lutego

25 marca

kwartał II

22 kwietnia

20 maja

godz. 19.30

24 czerwca

kwartał III

22 lipca

26 sierpnia

23 września

kwartał IV

28 października

25 listopada

23 grudnia