Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji, w skrócie SNE – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 19:00 (ewentualnie po wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie) w kościele. Dzięki temu co tydzień wystawiany jest Najświętszy Sakrament do wspólnej adoracji. Ta poprzedzana jest przeważnie nauczaniem (na konkretny temat związany z wiarą) oraz świadectwem. Podczas adoracji modlimy się śpiewem (prowadzonym przez scholę) a także spontanicznie. Całość kończy się błogosławieństwem sakramentalnym około godziny 20:30; zdarza się czasem zakończyć przed godziną 21:00.

W pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania ze Słowem Bożym. Mają one na celu przybliżenie treści świętego tekstu a przede wszystkim odnalezienie siebie i swojego powołania. Służy temu metoda Lectio Divina. W jej kluczu odbywają się również spotkania wtorkowej „grupy biblijnej”.

W ostatni poniedziałek miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencjach wspólnoty i jej członków. Na tę Mszę świętą mogą także przyjść parafianie a także osoby spoza parafii. Wpisuje się to w charakter grupy, która co prawda działa przy parafii (i przez to w miarę możliwości stara się angażować w życie parafialne), ale nie ogranicza się bynajmniej na tych, którzy chcą wstąpić w szeregi wspólnoty (SNE).

Oprócz wspólnych spotkań poniedziałkowych odbywają się jeszcze spotkania w mniejszym gronie, tak zwane „małe grupy”, które prowadzą poszczególni animatorzy (terminy tych spotkań dostosowane są do możliwości członków poszczególnych grupek) oraz „spotkania odpowiedzialnych”, w których uczestniczą animatorzy i odpowiedzialni za wspólnotę. Ma to służyć pogłębieniu i utrwaleniu poznanych wcześniej treści (w przypadku „małych grup”), umiejętnemu wyznaczaniu celów formacyjnych a także przyglądaniu się efektom pracy i korygowaniu ich w razie potrzeby (w przypadku „spotkań odpowiedzialnych”).

Członkowie wspólnoty zbierają się także na agapach, czyli wspólnych spotkaniach towarzyskich połączonych z modlitwą.

Za grupę jest odpowiedzialna p. Gabriela Dziedzic, a opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Plewnia, wikariusz.

Terminy Mszy św. w roku 2022

poniedziałek – godz. 19.00

kwartał I

31 stycznia

28 lutego

28 marca

kwartał II

25 kwietnia

30 maja

27 czerwca

kwartał III

25 lipca

29 sierpnia

26 września

kwartał IV

31 października

28 listopada

19 grudnia