Proboszczowie

ks. Michał ADAMEK (w latach: 1986 – 1987)

Urodził się 18 października 1944 w Bielszowicach. 27 marca 1975 w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza. Był wikarym w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach (1975-1977), św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu (1977-1978), Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Ślaskiej-Halembie (1978-1981), Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu (1981-1984), św. Marcina w Starych Tarnowicach (1984-1986), św. Krzysztofa w Tychach (1987-1987). Był pierwszym proboszczem naszej parafii (od 05 lutego 1986 do 31 maja 1987). Następnie był proboszczem w parafiach: św. Wawrzyńca w Bielowicku (1987-1992), św. Antoniego w Zabrzu (1992-1995), Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1995-2000). Na emeryturze mieszkał na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni w diecezji opolskiej. Zmarł 03 marca 2014 roku.

ks. prałat Eugeniusz BIENEK (w latach: 1987 – 2021)

Urodził się 4 września 1951 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 07 kwietnia 1977 z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza przyjął w Katowicach. Jako wikary pracował w parafiach: św. Michała Archanioła w Michałkowicach (1977-1980), św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1980-1983), św. Barbary w Chorzowie (1983-1986), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (1986-1987). 04 maja 1987 przybył do Opatowic. Był najpierw administratorem naszej parafii, a potem jej proboszczem. Dokończył budowę plebanii i kierował budową kościoła. 21 października 2008 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości (prałata). Był członkiem Rady Wydziału Duszpasterskiego i Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego. Przez dwie kadencje, w latach 1998-2008 pełnił urząd dziekana dekanatu Stare Tarnowice. Z dniem 31 sierpnia 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Wikariusze

+ ks. Marian BRAŃKA (w latach: 1986 – 1989) – zmarł 09.06.2024

ks. Konrad LEMPA (1989 – 1993) – obecnie proboszcz par. MB Bolesnej w Boruszowicach

ks. Grzegorz SKOP (1991 – 1998) – obecnie proboszcz par. św. Anny w Zabrzu

ks. Dariusz GRZESZCZAK (1996 – 2001) – obecnie proboszcz par. Trójcy Przenajświętszej w Bytomiu

ks. Andrzej GISZKA (1998 – 2003) – obecnie proboszcz par. MB Częstochowskiej w Tarnowskich Górach-Sowicach

ks. Artur PYTEL (2001 – 2006) – obecnie proboszcz par. św. Józefa w Sadowie

+ ks. Maciej WĘGLARZ (2003 – 2008) – zmarł 22.01.2023

ks. Joachim KOZA (2006 – 2010) – obecnie wikariusz par. Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach

ks. Mariusz WOŹNIAK (2008 – 2009) – obecnie wikariusz par. św. Mikołaja w Pyskowicach

ks. Paweł ŁUKASZYK (2009 – 2013) – obecnie wikariusz par. Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach

ks. Edward PAWOŁKA (2010 – 2012) – obecnie pracuje w Niemczech w diecezji Münster

ks. Robert CZORNIK (2012 – 2014) – obecnie proboszcz par. św. Katarzyny w Karchowicach

ks. Przemysław TYBURSKI (2013 – 2016) – obecnie proboszcz par. NSPJ w Wojsce

ks. Krzysztof GRZEGORCZYK (2015 – 2020) – obecnie proboszcz par. NSPJ w Koszęcinie

ks. Paweł PINDRAL (2016 – 2021) – obecnie proboszcz par. NSPJ w Herbach

ks. Mateusz BATÓG (2020 – 2023) – obecnie wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach