Spotkania prowadzi ks. Krzysztof Plewnia, wikariusz.

Grupa biblijna – spotkania odbywają się co drugi wtorek o godzinie 18:45 (ewentualnie po wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie) w kaplicy adoracji (przy zakrystii). Zwykle kończą się około godziny 20:15.

Spotkania mają charakter otwarty; w każdej chwili można się dołączyć, w każdej chwili można zrezygnować.

Uczestnicy posiadający aplikację What’sApp i wyrażający zgodę na udostępnienie swojego numeru telefonu są włączeni do konta pod nazwą Grupa biblijna. Tym samym zyskują dostęp do materiałów używanych podczas spotkań a także sami mogą przesyłać materiały związane z tematyką poszczególnych spotkań czy ogólnie związanych z Pismem Świętym. 

Celem tych spotkań jest między innymi przybliżenie treści Ewangelii z najbliższej Niedzieli, by w ten sposób wysłuchać Jej bardziej świadomie podczas niedzielnej Mszy świętej. Kolejnym celem jest zrozumienie ewangelijnych zawiłości, które możemy napotkać w danym tekście biblijnym. Jednak pierwszorzędnym celem tych spotkań jest czytanie tekstu biblijnego (Ewangelii i Pisma Świętego w ogóle) w kluczu Lectio Divina (o tej metodzie będzie więcej poniżej), to jest takim, by odnieść Słowo Boże do własnego życia i starać się postępować według Tego słowa, by w ten sposób przekonać się  również o ciągłym mówieniu Pana Boga przez Swoje słowo.

Omawiając praktykę Lectio Divina warto jeszcze przez chwilę skupić się na samej nazwie. Tę tłumaczymy jako Boże czytanie. Takie czytanie dokonuje się z dwóch stron: Pana Boga i człowieka; przy czym człowiek poprzez słowo dowiaduje się przede wszystkim o Bogu, Pan Bóg dzięki temu samemu słowu daje człowiekowi szansę by ten poznał i zrozumiał siebie samego. Tym samym można powiedzieć, że to Słowo czyta człowieka.

Lectio Divina składa się z czterech etapów, do których zaliczamy: lectio, meditatio, oratio oraz contemplatio. Każdy z nich ma swoją dynamikę, każdy także prowadzi do następnego. Trudno zatem pominąć jakikolwiek z nich. Poniższe omówienie zawiera praktyczne wskazania odnośnie do poszczególnych elementów, etapów czytania. Więcej można dowiedzieć się z materiałów, których linki są umieszczone poniżej tego opracowania.

Lectio (wym. lekcjo), czyli czytanie. To lektura danego tekstu. Ważne jest by nie odbywała się w pośpiechu. Nie chodzi o to by tylko musnąć litery. Przeciwnie. Spokojne czytanie pomoże nam zatrzymać się przy danym słowie (może nawet całym zdaniu, czy większym fragmencie) i niejako „wziąć” je ze sobą. W ten sposób możemy już przejść do kolejnego etapu.

Meditatio (wym. meditacjo), czyli medytacja, rozważanie, rozmyślanie. To niejako szukanie słowa (o którym była mowa wyżej) w swoim życiu. Chodzi po prostu o to by „nasze słowo” (Boże) pokazało nam w jaki sposób jest pośród nas obecne. Może ono nas zainspirować do znalezienia „obrazu” w którym znajdziemy zbieżny punkt z naszym życiem. To ułatwi nam zrozumienie tego co dziej się dookoła nas, przede wszystkim samych siebie.

Oratio (wym. oracjo), czyli mowa lub prośba. Ta część może stać się podstawą do naszej modlitwy w której uświadomimy sobie ważną prawdę dla naszego życia. Może to być nawet coś trudnego, na przykład jakiś problem o którym możemy powiedzieć Panu Bogu. Dzięki temu możemy dalej zwrócić się do Niego z prośbą by dzięki Jego łasce starać się rozwiązać daną sprawę i przede wszystkim zrozumieć i przyjąć Bożą wolę w naszym życiu.

Contemplatio (wym. kontemplacjo), co możemy oddać jako trwanie. W warunkach naszej grupy, pod koniec każdego spotkania przez 15 minut adorujemy Najświętszy Sakrament raz jeszcze zbierając poznane wcześniej treści. Odbywa się to indywidualnie lub wspólnie, to znaczy odpowiadamy wtedy na stawiane przez opiekuna co jakiś czas pytania (dokonuje się to w ciszy, sam na sam przed Bogiem) a przynajmniej staramy się nad nimi zatrzymać i w miarę możliwości jeszcze do nich wrócić.

W tym miejscu można jeszcze skorzystać z materiałów filmowych, które przybliżą nam metodę Lectio Divina:

https://www.youtube.com/watch?v=-x7FmxIvrLc&t=35s – ogólnie o Lectio Divina; konferencja o. Krzysztofa Wonsa, salwatorianina,

https://www.youtube.com/watch?v=mX41LSfGvfs&t=597s – więcej o Lectio Divina; konferencja o. Krzysztofa Wonsa, salwatorianina,

https://www.youtube.com/watch?v=xr4Tkn7eIyY – ogólnie o Lectio Divina; konferencja o Włodzimierza Zatorskiego, benedyktyna