WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Nadszedł czas powołania do życia Parafialnej Rady Duszpasterskiej (tzw. Rady Parafialnej). Według zasad diecezjalnych, w parafii liczącej pomiędzy 5 a 10 tysięcy mieszkańców rada może liczyć 20 członków, z czego połowę stanowią osoby wybrane przez parafian. Druga połowa wchodzi w skład rady z nominacji proboszcza.

Jak będą wyglądać wybory w kolejnych etapach?

ETAP 1 – zgłaszanie kandydatów

Każdy pełnoletni parafianin może zgłosić nazwisko jednego kandydata do rady. Na kartce w domu wypisujemy wyraźnie imię i nazwisko zgłaszanej do wyborów osoby. Dobrze by było wpisać także ulicę, na której kandydat mieszka. Kartkę wkładamy do koperty (nie podpisujemy kto zgłasza) i oddajemy w zakrystii w niedzielę 10 września.

ETAP 2 – ogłoszenie listy zgłoszonych kandydatów

W niedzielę 17 września zostanie opublikowana lista osób, które zostały zgłoszone jako kandydaci do rady. Jeżeli któraś ze zgłoszonych osób nie wyrazi zgody na kandydowanie do rady, prosimy by do niedzieli 24 września zgłosiła to w zakrystii. Po tym terminie uznamy, że zgłoszony kandydat wyraża zgodę i zostanie umieszczony na karcie do głosowania.

ETAP 3 – wybory

Wybory odbędą się w niedzielę 01 października. Po Mszach świętych na przygotowanych przez parafię kartach każdy pełnoletni parafianin będzie mógł zaznaczyć nazwisko jednego wybranego kandydata. 10 osób, które zdobędą największa liczbę głosów wejdą do Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian.

ETAP 4 – ogłoszenie składu rady

W niedzielę 08 października zostaną ogłoszone wyniki wyborów oraz zostanie podany skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w liczbie 20 członków: 10 z wyboru parafian i 10 z nominacji proboszcza.