Opiekunem grupy jest ks. Michał Pilśniak, wikariusz.

Dzieci Maryi to wspólnota dziewcząt, które oddają szczególną cześć NMP.

Historia powstania wspólnoty Dzieci Maryi wiąże się z objawieniami Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Maryja ukazała jej swój wizerunek, z którego wypływają promienie łask. Dzięki staraniom św. Katarzyny powstał Cudowny Medalik, na którym oprócz wizerunku Maryi widnieje napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Niedługo później powstają pierwsze wspólnoty dziewcząt, które nosząc Cudowny Medalik na piersi, chcą naśladować Maryję i głosić Jej chwałę.

Wspólnota Dzieci Maryi w naszej parafii liczy 12 dziewcząt. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00. Są to spotkania formacyjne, muzyczne, liturgiczne, zabawowe.

Uroczystość patronalna obchodzona jest 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie NMP. Wtedy Dzieci Maryi otrzymują medaliki oraz składają lub odnawiają swoje przyrzeczenia.

Kolory wstążek, na których zawieszony jest Cudowny Medalik:
– przed I Komunią św. – różowy
– po I Komunii św. – żółty
– klasy V-VI – kolor zielony
– od klasy VII – kolor niebieski
– animatorki – kolor granatowy