Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас та весь світ.

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, kontynuujemy naszą intensywną modlitwę o pokój u naszych wschodnich sąsiadów i w całej Europie. Klękamy przed Księciem Pokoju, by błagać o zakończenie wojny śpiewem Suplikacji i słowami św. Jana Pawła II. Zachęcam wszystkich do wytrwałej i ufnej modlitwy w naszych domach i wspólnotowej w naszym kościele. Zapraszam również do liczniejszego udziału w codziennej Mszy św. Nasze pokorne i wzmożone wołanie o Miłosierdzie Boże dla świata jest w tej chwili najważniejszą naszą powinnością jako uczniów Jezusa oraz darem, który możemy dać naszym braciom i siostrom na Ukrainie. Nie traćmy nadziei, że dar Chrystusowego pokoju spłynie na nasz kontynent i ustanie śmiercionośna wojna.

ks. Sławomir Madajewski, proboszcz

24 lutego 2022 roku

Modlitwa w intencji pokoju na świecie połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewem „Suplikacji” odbywa się w następującym porządku:

niedziela

w czasie nabożeństwa popołudniowego

poniedziałek

po Mszy św. o godz. 18.00

wtorek

po Mszy św. o godz. 18.00

środa

po Mszy św. o godz. 18.00

czwartek

na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli o godz. 19.50

piątek

po Mszy św. o godz. 8.00

sobota

na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli o godz. 17.50

ŚWIECA PAMIĘCI

Podczas nabożeństw i Mszy św. zapalamy świecę przybraną barwami narodowymi Ukrainy jako znak naszej pamięci o umęczonej Ukrainie. Wierzymy, że nad spowitą mrokiem wojny Ukrainą rozbłyśnie światło Chrystusowego pokoju.

OBRAZ MATKI BOSKIEJ BERDYCZOWSKIEJ

Przed kopią wizerunku Matki Bożej Berdyczowskiej zanosimy modlitwy do Królowej Pokoju, błagając o ten dar dla narodu ukraińskiego. Wizerunek pobłogosławił ks. bp Edward Kawa (biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej) podczas pobytu w naszej parafii w dniu 01 listopada 2022 roku.

DAR MATERIALNY

Do skarbonki „u św. Antoniego”, specjalnie oznaczonej jako pomoc dla Ukrainy, składamy ofiary dla uchodźców wojennych. Gromadzimy fundusze myśląc o pomocy długofalowej, która na pewno będzie potrzebna.