Opiekunem grupy jest ks. Michał Pilśniak, wikariusz

Służbę liturgiczną tworzą:

Daniel KLINNER

Leon MNICH

Stanisław PENKATY

Jakub PIETRYGA

Karol SOSADZIN

Krzysztof SOSADZIN

Stanisław SPORNIAK

Wojciech SPORNIAK

Maciej SZOSTAK

Robert SZWANDZIKOWSKI

Dominik SZYMAŃSKI

Robert TOMASZEWSKI

Jan WESOŁEK

Mikołaj WESOŁEK

Antoni WIĘCŁAWIK

Paweł WOJTYLA

Wojciech WOJTYLA