Opiekunem grupy jest ks. Michał Pilśniak, wikariusz

Służbę liturgiczną tworzą:

Dawid CZUKOWSKI

Wiktor KICINGER

Daniel KLINNER

Krzysztof KLINNER

Szymon KORZUCH

Michał MAJEWSKI

Leon MNICH

Stanisław PENKATY

Jakub PIETRYGA

Jakub POTOCKI

Jakub SOREMBA

Karol SOSADZIN

Krzysztof SOSADZIN

Stanisław SPORNIAK

Wojciech SPORNIAK

Maciej SZOSTAK

Robert SZWANDZIKOWSKI

Dominik SZYMAŃSKI

Robert TOMASZEWSKI

Jan WESOŁEK

Mikołaj WESOŁEK

Paweł WOJTYLA

Wojciech WOJTYLA

Ministranci – to grupa około 20 chłopców, poczynając od 3 klasy szkoły podstawowej, którzy służą do Mszy świętej – w warunkach naszej opatowickiej parafii przede wszystkim niedzielnej. Podzieleni są na zróżnicowane wiekowo grupy. Sprzyja to ich dalszej integracji a przede wszystkim uczy odpowiedzialności za wspólne przygotowanie liturgii oraz troski o młodszych kolegów nieobeznanych jeszcze w służbie ministranckiej. W każdej grupie został wyłoniony „grupowy” (zwykle starszy wiekiem i stażem). Poza nimi wybrani są jeszcze dwaj prezesi, którzy koordynują zadania ministrantów a także stanowią łącznik pomiędzy nimi a ich opiekunem.

W zgłębieniu i omówieniu liturgii mszalnej, praktycznym przećwiczeniu poszczególnych jej elementów oraz przygotowaniu poszczególnych uroczystości pomagają zbiórki. Te odbywają się co sobotę od godziny 10.00, zwykle w sali pod kościołem a następnie w kościele.

Dla sprawnej komunikacji ministranci korzystają z aplikacji What’sApp. Tam mają stworzoną grupę, pod dość oryginalną nazwą Ministranci (ogłoszenia). Założył ją Stanisław Sporniak, obecnie lektor.

Swoją grupę na What’sApp mają także ojcowie ministrantów, którzy wraz ze swoimi synami i ks. opiekunem uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach integracyjnych (w czerwcu 2022 roku odbyli wspólny wypad na kajaki). W zamyśle ma to zbliżyć ich do siebie, zwłaszcza ojców z synami.

Budujące jest z pewnością to, że starsi ministranci, którzy z różnych powodów ograniczyli swoje zaangażowanie w służbę lub ją zakończyli wracają sporadycznie do służby przy ołtarzu z racji różnych świąt kościelnych i uroczystości. Może to świadczyć o ich związaniu z grupą ministrancką, a przede wszystkim z dobrą formacją otrzymaną od wcześniejszych opiekunów, zarówno księży jak i rówieśników.

Najlepiej jest to wszystko sprawdzić samemu włączając się do grona ministrantów.

Informację o grupie zredagował ks. Mateusz Batóg