Ruch Szensztacki

Czym jest Ruch Szensztacki?

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego dzieła. Jego historia i przyniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze szczególnej inicjatywy Boga. Aby zrozumieć Szensztat, należy uwzględnić, że jest to: ruch odnowy, miejsce łaski, i oryginalna duchowość w Kościele. Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc odnowić Kościół i społeczeństwo w duchu Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi – Matki Jezusa. Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest obecny na wszystkich kontynentach, a jego członkowie są przedstawicielami różnych stanów (małżeństwa, siostry, księża, młodzież itp.). Wszystkie wspólnoty stanowią duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę Szensztacką. Jako miejsce łaski, Szensztat wpłynął na życie milionów ludzi. Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. Poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztat. Specyficzne cechy ruchu sprawiły, że we współczesnych czasach znalazł wielu zwolenników, którym pomaga w pogłębianiu wiary. Nawiązana w przymierzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia tworzenie prawidłowych więzi z bliźnimi. Członkowie ruchu stając się narzędziami w ręku Boga w ten sposób, naśladują Chrystusa zgodnie z jego wolą. Szensztat swoją duchowość opiera na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.

(Informacja pochodzi z oficjalnej strony Szensztatu w Polsce)

Wizerunek przedstawia Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną – Maryję Szensztacką.

W naszej parafii Wspólnotę Szensztacką tworzą następujące kręgi:

krąg 1 – prowadzi p. Maria Michalik

krąg 2 – prowadzi p. Barbara Piasecka

krąg 3 – prowadzi p. Katarzyna Szczepaniak

krąg 4 – prowadzi p. Małgorzata Tomaszewska

krąg 5 – prowadzi p. Danuta Płaczkiewicz

krąg 6 – prowadzi p. Małgorzata Skalik-Pokrywka

krąg 7 – prowadzi p. Brygida Bochenek

Opiekunem grupy jest ks. Marek Kirszniok