Patronka

Patronką opatowickiej parafii jest Matka Boża Piekarska, a ścislej Matka Boża czczona w jednym z Jej licznych tytułów: Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

W ołtarzu Bazyliki w Piekarach Śląskich znajduje się obraz Matki Boskiej Piekarskiej. Właściwy obraz znajduje się w kościele Św. Krzyża w Opolu (od 1702 roku). Na podstawie badań porównawczych przyjmuje się, że został namalowany pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Wzorem były na pewno ikony bizantyjskie. Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz o wymiarach 97x77 cm, o układzie takim samym jak oryginał - tzn. Maryja trzymająca Dzieciątko na lewej ręce, w prawej trzyma jabłko, jednak znikła widoczna w pierwowzorze bizantyjska surowość formy. Niewiele zostało również z charakterystycznych cech gotyckich: dłonie i palce skrócone, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy, stonowano także, a nawet zmieniono kolory. Powstało więc dzieło nowe, inspirowane wprawdzie poprzednim ujęciem, ale inne od niego. Namalowany pod koniec XVII wieku obraz początkowo pełnił rolę kopii, po wywiezieniu jednak oryginału do Opola, sam zajął z czasem jego miejsce i zasłynął licznymi łaskami.

15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczyście koronami, które podarował i poświęcił osobiście Papież Pius XI . Korony nałożył nuncjusz papieski w Warszawie - Wawrzyniec Lauri. Podczas prac przygotowawczych do koronacji obrazu w latach 1924 - 1925, artysta Otto Kowalewski ozdobił strop i ściany sufitu nową polichromią. Główną treścią malowideł ściennych jest uwielbienie Matki Bożej.

W 1967 roku po raz pierwszy przybył na majowe spotkanie mężczyzn z Maryją Piekarską ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Od tej pory brał już stale udział w tych pielgrzymkach, wygłaszając homilie na temat ludzkiej pracy, jej godności i praw robotniczych. W 1979 roku, gdy Papież Polak po raz pierwszy odwiedził ojczyznę, mimo że nie mógł przybyć na Śląsk, spotkał się z jego mieszkańcami na Jasnej Górze. Na pamiątkę tego dnia ofiarował Piekarskiej Pani stułę papieską, w której uprzednio wygłosił kazanie do blisko milionowej rzeszy pielgrzymów ze Śląska i Zagłębia. Odbierający ten cenny dar biskup ordynariusz Herbert Bednorz zapewniał wówczas: "Tę stulę włożymy Ojcu Świętemu, kiedy przyjedzie do Piekar".

Cztery lata później katowicki pasterz mógł spełnić swoją obietnicę. Wprawdzie nie w Piekarach - nie pomieściłyby wszystkich uczestników spotkania z Janem Pawłem II - ale przecież w obecności Piekarskiej Maryi, która tym razem sama odbyła pielgrzymkę do Katowic, odwzajemniając się jak gdyby przychodzącemu do Niej tyle razy Pielgrzymowi. W czasie tego spotkania Ojciec Święty nadał Pani Piekarskiej tytuł: Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz podarował Jej Złoty Różaniec.