Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszej parafii

Czy podany numer KRS jest błędny?
Nie. Jest poprawny. To numer „Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN” w Gliwicach, która współpracuje z Diecezją Gliwicką poprzez użyczenie swojego numeru KRS dla parafii.
 
Jak to działa?
Przekazujemy 1% podatku na „Fundację Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN”, nie zapominając koniecznie wpisać w pozycji 138 zeznania podatkowego (cel szczegółowy 1%): PARAFIA OPATOWICE.
Po zakończeniu przewidzianego czasu na przekazywanie 1% podatku „Fundacja RADAN” przekaże środki na rzecz naszej parafii w kwocie dla nas przeznaczonej.