Ks. Jerzy Popiełuszko, podczas Mszy św. za Ojczyznę, w dniu 04 grudnia 1983, powiedział takie słowa:

„Dzisiejsza msza święta, jak wszystkie nasze nabożeństwa za Ojczyznę ma za zadanie jednoczyć ludzi, budować solidarność serc, umysłów i dążeń. A przez łączność duchową między ludźmi tworzyć siłę jedności”.

Zapraszamy do comiesięcznej modlitwy za naszą Ojczyznę. W naszym kościele, gdzie sprawiedliwość i miłość społeczna są naszym „sztandarem”, stwórzmy na Eucharystii siłę jedności. Za wstawiennictwem błogosławionego męczennika ks. Jerzego budujmy solidarność serc, umysłów i dążeń.

Terminy Mszy św. w roku 2024 – w następujące czwartki o godz. 20.00:

I kwartał: 18 stycznia, 22 lutego, 21 marca

II kwartał: 18 kwietnia, 09 maja, 27 czerwca

III kwartał: 25 lipca, 22 sierpnia, 19 września

IV kwartał: 17 października, 21 listopada, 19 grudnia