Celebransi:

M – ks. Sławomir Madajewski, proboszcz

B – ks. Mateusz Batóg, wikariusz

P – ks. Michał Pilśniak, wikariusz

K – ks. Marek Kirszniok, senior

Plan celebrowania przez wyznaczonych kapłanów może ulec zmianie.

W czasie niedzielnej Eucharystii homilię wygłasza celebrans.

Sobota – 25.03.2023 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

7.30

 

Godzinki do Matki Bożej Bolesnej

8.00

M

1. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 24)

 

K

2. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 25)

17.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi)

18.00

P

1. Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Albin; dziadków z rodzin Albin i Hadzik; ciocie, wujków; ++ z rodziny Hadzik; dusze w czyśćcu cierpiące

 

B

2. Za ++ Kazimierza i Romana Dziedzic; Zofię i Stanisława Feldo; dziadków z tych rodzin

19.00

 

Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Chóru „Allegro”

Niedziela – 26.03.2023 – 5 niedziela Wielkiego Postu

7.00

M

Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 26)

9.00

M

Za + ks. Macieja Węglarza (od wspólnoty Żywego Różańca)

10.30

B

Za ++ męża Stanisława, krewnych, przyjaciół; dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

P

W int. Hanny Jaroń przyjmującej sakrament chrztu św. i jej rodziny

17.15

 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00

B

Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Zofii Szczepaniak z ok. 75 rocz. urodzin oraz całej rodziny

20.00

P

Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 25)

Poniedziałek – 27.03.2023

8.00

P

Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 26)

18.00

M

1. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 27)

 

B

2. W int. Gabrieli Trąbaczewskiej i wnuka Roberta z prośbą o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia

 

K

3. Za + Agnieszkę Pacana (30 dzień po +)

19.00

B

Msza św. wspólnoty SNE

Wtorek – 28.03.2023

8.00

B

1. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 27)

 

P

2. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 28)

18.00

M

Do Chrystusa Najwyższego Kapłana, za wstaw. MSiMS i bł. Jerzego Popiełuszki: z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne dary Boże w posłudze duszpasterskiej dla Ks. Proboszcza z ok. 50 rocz. urodzin

Środa – 29.03.2023

8.00

B

Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 28)

17.30

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00

P

1. Za ++ Domicelę Doniec (8 rocz. +); Jana i Andrzeja

 

M

2. Za + Grażynę Sage (pam. urodzin)

 

K

3. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 29)

18.45

 

Różaniec w kaplicy

Czwartek – 30.03.2023

8.00

K

Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 29)

18.00

B

1. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 30)

 

P

2. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Beniamina Natwory z ok. 12 urodzin

19.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi)

20.00

M

Za ++ dziadków Wandę i Mieczysława; ++ z rodziny

20.45

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Piątek – 31.03.2023

7.30

 

Godzinki o Męce Pańskiej

8.00

M

Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 30)

18.00

P

1. Za ++ Eugeniusza Durczoka (2 rocz. +), rodziców Annę i Antoniego, Helenę; braci Krystiana i Tadeusza; dziadków i krewnych z rodzin Durczok, Olszar, Skupień

 

B

2. Za ++ rodziców Józefę i Józefa Janik; Zofię i Wincentego Kozielskich; brata Stanisława Janik, siostrę Gizelę Kubiak; ++ z rodzin Kozielski, Janik, Gromczyk, Swoboda; dusze w czyśćcu cierpiące

 

K

3. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Adama Polak

19.00

 

Droga Krzyżowa ulicami parafii (rozpoczęcie w kościele św. Marcina)

Sobota – 01.04.2023 – I sobota miesiąca

7.30

 

Godzinki do Matki Bożej Bolesnej

8.00

M

1. W int. wynagradzających Sercu Maryi i za czcicieli Matki Bożej

 

P

2. W int. członków Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 

K

3. W int. wszystkich osób sprzątających kościół i dbających o jego obejście

8.30

 

Nabożeństwo „Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca” (różaniec – rozważanie)

17.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi)

18.00

B

Za ++ Krystynę Płaczkiewicz, rodziców, pokrewieństwo

Niedziela – 02.04.2023 – Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

7.00

P

Za + Krystynę Pławiak (od Zakładu Pogrzebowego „Koziński”)

9.00

M

Z prośbą o rozwój apostolatu MB Szensztackiej w naszej parafii oraz w int. członków ruchu i ich rodzin

10.30

B

Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Doroty Horzela z ok. 40 rocz. urodzin oraz całej rodziny

12.00

P

Za + Mariolę Musialik (od sąsiadów)

17.15

 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00

B

Za + Kazimierza Kluszczyka (od Zakładu Pogrzebowego „Koziński”)

20.00

M

O nawrócenie i opamiętanie dla atakujących św. Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla obrońców Jego imienia i dzieła

21.00

 

Apel Jasnogórski i różaniec w int. szacunku dla św. Jana Pawła II

21.37

 

Modlitwa przy wizerunku św. Jana Pawła II przed kościołem (złożenie zniczy)