Pokój i Dobro!

Skład Rady Wspólnoty

przełożona: s. Adela Hewig
zastępca: s. Lidia Siedlecka
skarbnik: s. Ilona Kuś
sekretarz: s. Bożena Cofała
członek rady ds. formacji: br. Roman Jagoda

Obecny stan osobowy Wspólnoty:

bracia: 3

siostry: 14

czynni profesi: 14 osób

w formacji początkowej: 1 osoba

Spotkania Wspólnoty odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca po porannej Mszy św.
Msza św. w int. Wspólnoty odprawiana jest w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00.

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Plewnia, wikariusz.

Co roku w kalendarzu Wspólnoty znajdują się takie wydarzenia:

 • spotkanie opłatkowe,
 • pielgrzymka na Jasną Górę,
 • rekolekcje franciszkańskie,
 • pielgrzymka do Panewnik na święto M.B. Anielskiej i NMP Matki Kościoła,
 • celebracja w Regionie święta Św. Franciszka,
 • Adoracja żłóbka Bożej Dzieciny w bazylice Franciszkanów w Panewnikach,
 • szkolenia Rady Wspólnoty,
 • modlitwa o powołania kapłańskie (od roku 2003),
 • dni postu o sprawiedliwość i pokój na świecie,
 • adopcja na odległość,
 • adopcja duchowa,
 • “Margaretki” za kapłanów,
 • akcje zlecane przez Parafię.


Dokumentacja Wspólnoty:

Księga Protokołów prowadzona jest od 08.12.1986.

Spis członków Wspólnoty od początku, tj. od 07.12.1986.

Kronika prowadzona od listopada 2012.

Dokumentacja dotycząca Kapituł – Protokoły z Kapituł od 03.11.2012.

Sprawozdania roczne z działalności Wspólnoty są w dokumentach od 1993.

 

Z historii Wspólnoty…

Pierwsi członkowie utworzyli Wspólnotę 07.12.1986.

Pierwszy profesję złożył br. Engelbert Musialik 13.05.1992.

Po pierwszej niedzieli powołaniowej, prowadzonej przez o. Tarsycjusza Waszeckiego OFM – 7.12.1986 (kiedy proboszczem Parafii był ksiądz Michał Adamek) do FZŚ zapisało się 49 osób, z tego 9 osób złożyło profesję (6 sióstr, 3 braci, w tym 1 małżeństwo).

Pionierzy naszej Wspólnoty – br. Engelbert Musialik i śp.br. Stefan Siwy formowali się u Franciszkanów w Chorzowie-Klimzowcu.

Podczas następnych niedziel powołaniowych zapisały się:

08.02.1987 – 4 osoby, z tego żadna nie złożyła profesji,

08.12.1991 – 12 osób, z tego 5 złożyło profesję,

w 1993 – 2 osoby, żadna nie złożyła profesji,

w 1994 – 1 osoba, która złożyła profesję,

w 1995 – 1 osoba,  która złożyła profesję,

w 1996 – 1 osoba, która złożyła profesję,

w 1997 – 2 osoby złożyły profesję,

w 1999 – 1 osoba złożyła profesję,

w 2005 – 1 osoba złożyła profesję,

w 2008 – 1 osoba złożyła profesję,

w 2009 – 2 osoby, z których 1 złożyła profesję,

w 2014 – 1 osoba złożyła profesję,

w 2016 – 1 osoba, która nie złożyła profesji,

W 2017 – 1 osoba złożyła profesję.


Asystenci Wspólnoty (chronologicznie):

 1. o. Tarsycjusz Waszecki OFM (+ 15.05.2013)
 2. o. Sylwester Haśnik OFM (+ 05.12.2014)
 3. o. Rufin Juraszek OFM (+ 02.11.2020)
 4. o. Teofil Lukas OFM
 5. o. Boguchwał Orczyk OFM


Kapituły i przełożeni wspólnoty:

I Kapituła 08.12.1986 / Przełożony br. Engelbert Musialik,

II Kapituła 13.01.1993 / Przełożona s. Adelajda Hewig,

III Kapituła 05.01.1996 / Przełożona s. Ilona Kuś,

IV Kapituła 03.11.2012 /Przełożony br. Roman Jagoda,

V Kapituła 16.01.2016 / Przełożony br. Roman Jagoda,

Podczas VI Kapituły 16.02.2019 wybrano obecny skład Rady Wspólnoty.


Ważne inicjatywy podejmowane przez Wspólnotę i jej członków:

 • 01.2012 r – „Franc Bal” na 100 osób zorganizowany przez Wspólnotę,
 • 01.1997 r. Jubileusz 10-lecia Wspólnoty,
 • 12.1998 r. Mikołaj dla dzieci – kandydatów na Rycerzy Św. Franciszka,
 • Pielgrzymka na Jasną Górę, Alwernię i Łagiewniki,
 • przyjęcie we Wspólnocie relikwii bł. Anieli Salawy (07.07 i 06.10.2012).


Jubileusze:

 • 10-lecie Wspólnoty obchodzone 05.01.1997 podczas spotkania opłatkowego,
 • 20-lecie Wspólnoty obchodzone podczas „Franc-Balu” 14.01.2012,
 • 25-lecie profesji członków (br. Engelbert Musialik, s. Adela Hewig, s. Wanda Pietryga, s. Hildegarda Szczudło, s. Ilona Kuś, s. Adelajda Niesler, s. Jadwiga Zaporowska).

Informację o Wspólnocie przygotowała s. Bożena Cofała