Informator Parafialny – „ECCLESIA ALBA”:

24 września – 01 października 2023:

17 – 24 września 2023: