Grupa ta w założeniu jest dedykowana młodzieży studiującej i pracującej naszego miasta, by pomóc jej w dalszym pogłębianiu relacji z Panem Bogiem, posiłkując się różnymi duchowościami dobrze zadomowionymi w łonie Kościoła katolickiego.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (w sobotę; termin kolejnego spotkania ustalany jest na bieżąco, tak by mogło uczestniczyć w nim jak najwięcej zainteresowanych; w sprawnej komunikacji pomaga także grupa utworzona na platformie What’sApp).

Rozpoczynają się Eucharystią (parafialną) o godzinie 18.00 w której młodzi uczestniczą i angażują się w Liturgię Słowa czy przygotowanie darów ofiarnych. Po Eucharystii następuje dalsza część (modlitewna). Składa się na nią adoracja Najświętszego Sakramentu (w milczeniu, albo moderowana przez kogoś), wygłaszana konferencja, ewentualnie rozważanie fragmentu Pisma Świętego.

Dalej przewidziana jest część integracyjna, tak by zawiązać wspólnotę, tym bardziej, że grupę tworzą młodzi z różnych części naszego miasta. Poza taką formą spotkań odbywają się także wspólne wyjazdy. Dotychczas udało się nam wybrać do kina na film „Johnny” i diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w gliwickiej katedrze. W perspektywie są już kolejne.

Opiekunem grupy jest ks. Mateusz Batóg.