Odwiedziny odbędą się na zasadach z ubiegłego roku. Księża udadzą się tylko do tych domów i mieszkań, do których zostaną zaproszeni.

I. Jak zaprosić kapłana na kolędę?

1. Od dnia 01 do 30 listopada (w nieprzekraczalnym terminie) zgłaszamy chęć przyjęcia duszpasterza osobiście w zakrystii lub kancelarii. Podajemy nazwisko i adres.

2. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie oraz drogą mailową.

3. Zgłoszenia osoby starszej lub niewychodzącej z domu może dokonać ktoś z członków rodziny lub sąsiedztwa.

4. Zgłoszenie ubiegłoroczne nie oznacza automatycznego wpisania na tegoroczną listę.

II. Co dalej?

1. Po zamknięciu listy w dniu 30 listopada będziemy znali liczbę chętnych do przyjęcia kolędy.

2. Ułożymy harmonogram odwiedzin, który podamy do wiadomości (które ulice w jakim dniu, bez nazwisk zgłoszonych).

III. Przebieg kolędy.

1. W trakcie trwania kolędy na konkretnej ulicy, czy w konkretnym bloku, nie będzie możliwości odwiedzenia osób niezgłoszonych. Dlaczego?

– cały miesiąc listopad to wystarczająco długi czas do zgłoszenia chęci odwiedzin,

– dokładanie „po drodze” kolejnych mieszkań zburzy harmonogram na dany dzień, zaplanowany z uwzględnieniem wszystkich innych zajęć księży.

2. Duszpasterze odwiedzą parafian sami bez ministrantów.

3. Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę na parafię z tytułu kolędy, może to uczynić przekazując ofiarę bezpośrednio kapłanowi podczas wizyty albo podczas kolekty pokolędowej, która będzie zebrana w kościele w niedzielę 28 stycznia 2024.

4. Również w niedzielę 28 stycznia 2024 będzie możliwość złożenia ofiary do puszek z przeznaczeniem na duszpasterstwo ministrantów.