Pierwsza Komunia św. w naszej parafii będzie miała miejsce w niedzielę 08 maja 2022.

Dzieci przystąpią do niej w dwóch grupach:
Pierwsza grupa (uczniowie SP 15) podczas Mszy św. o godz. 10.30
Druga grupa (SP 8, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Rozwoju Dziecka) podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Będą też dwa nabożeństwa popołudniowe: dla I grupy o godz. 15.30, dla II grupy o godz. 16.30.

Na nabożeństwach będą rozdawane pamiątkowe obrazki oraz będzie czas na zdjęcia grupowe.

Przygotowanie parafialne do uroczystości prowadzi ks. Michał Pilśniak, wikariusz.

Harmonogram mierzenia strojów dzieci komunijnych

08 stycznia 2022

– godz. 10.00: SP 15 – klasa 3 a

– godz. 11.00: SP 15 – klasa 3 b

– godz. 11.30: SP 15 – klasa 3 c

– godz. 12.15: SP 8

– godz. 13.15: Salezjanie i Centrum Rozwoju dziecka

W tym dniu pobierany będzie zadatek w wysokości 100 zł.

Spotkania dzieci komunijnych w styczniu:

11.01.2022r. godz. 15.00 (grupa 1) i 16.00 (grupa 2)
15.01.2022r. godz. 11.00 (grupa 3)

25.01.2022r. godz. 15.00 (grupa 1) i 16.00 (grupa 2)
29.01.2022r. godz. 11.00 (grupa 3)

Uprzywilejowanym środowiskiem przygotowania do tego sakramentu jest parafia zamieszkania dziecka a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Istniej jednak możliwość przygotowania dziecka poza parafią zamieszkania na podstawie zaświadczenia (przekazu) uzyskanego w kancelarii parafialnej.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu dziecka do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Deklaracje (zgłoszenia) są rozdawane rodzicom na spotkaniach dzieci lub w kancelarii parafialnej.

Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią, w której ma przyjąć I Komunię św., należy do końca roku kalendarzowego dostarczyć akt chrztu.

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w parafialnym przygotowaniu do I Komunii św. jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole.

Katechezy parafialne odbywać się będą we wtorki o godz. 15.00 lub 16.00 oraz w soboty o godz. 11.00. Dziecko przychodzi na jeden z podanych terminów. Planowane katechezy będą odbywały się 2 razy w miesiącu. Zachęcamy, aby rodzice (opiekunowie) uczestniczyli w spotkaniach wraz z dziećmi.

Dziecko powinno systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym (różaniec, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe itp.).

Wymagany strój podczas uroczystości I Komunii św., wzorem lat ubiegłych, to strój liturgiczny. Szczegóły dotyczące szycia strojów zostaną podane w późniejszym czasie.

Po I Komunii św. zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego Tygodnia (od poniedziałku do piątku) w strojach komunijnych.

Nie przewiduje się egzaminu końcowego z modlitw i katechizmu, chyba, że ich wiedza nie będzie skontrolowana w szkole przez uczących katechetów.

Obowiązujące modlitwy i prawdy katechizmowe:
– Znak krzyża
– Ojcze nasz
– Zdrowaś Maryjo
– Chwała Ojcu
– Aniele Boży
– Pod Twoją obronę
– Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
– Warunki dobrej spowiedzi
– Formuła spowiedzi
– 10 przykazań Bożych
– 5 przykazań kościelnych
– 6 prawd wiary
– 7 sakramentów
– 7 grzechów głównych
– Cnoty Boskie i główne
– Skład apostolski

 

Podczas spotkań dzieci otrzymają różańce, srebrne medaliki NMP z łańcuszkami, modlitewniki „Droga do nieba”. W dniu I Komunii św., podczas nabożeństwa popołudniowego, dzieci dostaną pamiątkę w formie obrazka; wtedy też będzie czas na zrobienie zdjęcia grupowego. Koszt wyżej wymienionych dewocjonaliów wraz z kwiatami do wystroju kościoła wynosi 150 zł. (kwota nie zawiera usługi fotografa i ceny stroju liturgicznego). Wpłat można dokonywać podczas katechez dla dzieci lub na kolejnym spotkaniu organizacyjnym dla rodziców. Prosimy nie składać się na osobne prezenty dla parafii czy księdza.