Opatowice na żywoyou tube
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Eucharystia

Niedziele i święta:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00

Święta zniesione: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

intencje tygodnia

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY

czytaj dalej

Kancelaria jest czynna:

- wtorek: od godz. 8.45 do 9.15 oraz od godz. 18.45 do 19.30
- środa: od godz. 18.45 do 20.00
- piątek: od godz. 8.45 do 9.15.

We wtorki dyżurować będą Księża Wikarzy, a w środę i piątek Ks. Proboszcz.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
email: parafia@opatowice.pl
Konto bankowe: PeKaO 07 1240 1343 1111 0000 2368 1886

Kancelaria jest czynna:

- wtorek: od godz. 8.45 do 9.15 oraz od godz. 18.45 do 19.30
- środa: od godz. 18.45 do 20.00
- piątek: od godz. 8.45 do 9.15.

We wtorki dyżurować będą Księża Wikarzy, a w środę i piątek Ks. Proboszcz.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
email: parafia@opatowice.pl
Konto bankowe: PeKaO 07 1240 1343 1111 0000 2368 1886

 

ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH PRZEZ WIERNYCH

KAŻDY KATOLIK może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych. Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby i sprawy. Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła Mszę św. W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św.

Intencję Mszalną można zamówić z rocznym wyprzedzeniem. Od początku października każdego roku dajemy możliwość zamówienia Mszy św. na rok przyszły. Czynimy to w kancelarii parafialnej, czynnej w dni powszednie, po każdej Mszy św.

 

List do dzieci przygotowujących się do

Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców

Kochane Dzieci Komunijne!

   Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i... burza zniknęła, zrobiło się cicho... Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi.
   Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie". Dlatego piszę do Was ten list.
Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!
Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki". Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości.
   Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu!
Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała. A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień.

Drodzy Rodzice!

   Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu. Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.
   W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom. I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów.
   Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 5 maja 2020 roku

 

 

INSTRUKCJA

Mając na uwadze wskazania Biskupa Gliwickiego z dnia 11 kwietnia 2020 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.poz.697), Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach pragnie przekazać kilka pomocnych propozycji i wskazań przy organizacji uroczystości pierwszokomunijnej w parafii.

I. KANDYDACI DO SAKRAMENTÓW

1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać drogą elektroniczną od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne odbywające się drogą online oraz inne wskazania duszpasterskie (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty i Aneksy, nr 281).

2. Ponadto kandydaci do sakramentów, o ile wcześniej tego nie uczynili podczas katechizacji szkolnej czy parafialnej, zdają przed swoimi rodzicami katechizm pamięciowy oraz podstawowe modlitwy zadane przez katechetę lub duszpasterzy parafii, a stanowiące minimum programowe w przygotowaniu sakramentalnym i obejmujące: akty wiary, nadziei i miłości, Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, dziesięć Przykazań Bożych, pięć warunków spowiedzi, siedem sakramentów świętych, siedem grzechów głównych, sześć głównych prawdy wiary, pięć przykazań kościelnych. Kandydaci do sakramentów powinni mieć rozeznanie i jednoznacznie wyrażać miłość i wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Wymagana jest również znajomość formuły spowiedzi świętej. Rodzice dzieci informują drogą elektroniczną proboszcza bądź administratora parafii o zrealizowaniu wymagań oraz minimum programowego.

3. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty i Aneksy, nr 446-447).

II. RODZINA KANDYDATA DO SAKRAMENTÓW

4. Z racji prowadzenia obecnie katechezy szkolnej i parafialnej zdalnie, to rodzina będąca Kościołem domowym, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą przygotowania do przyjęcia sakramentów, powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.

5. Zachęca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu.
6. Warto zaproponować rodzicom, aby w przeddzień pierwszej spowiedzi świętej przeprowadzili w rodzinie wieczór pojednania, a po spowiedzi - wieczór dziękczynienia Bogu za Jego miłosierdzie.

III. PARAFIA KANDYDATA DO SAKRAMENTÓW

7. Do czasu podjęcia przez władze państwowe nowych decyzji związanych z pandemią nie jest możliwe prowadzenie grupowych spotkań i katechez parafialnych oraz celebracji liturgicznych związanych z przekazywaniem znaków religijnych. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się decyzję o organizowaniu prób przed uroczystością pierwszokomunijną, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa państwowego i diecezjalnego.

8. Zgodnie z instrukcją Biskupa Gliwickiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, termin pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia 2020 roku w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

9. Przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej powinno być poprzedzone spowiedzią. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020), podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Spowiedź należy poprowadzić z wielką cierpliwością i delikatnością. W obecnych okolicznościach sakrament pokuty ma być sprawowany tylko jeden raz.

10. Termin pierwszej spowiedzi dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej ustala proboszcz bądź administrator parafii w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie dzieci oraz rodzicami dzieci. Przy ustalaniu tych terminów - jeśli pojawi się taka konieczność - dopuszcza się możliwość wzięcia pod uwagę także powszednich dni tygodnia (za wyjątkiem piątków).

11. Dopuszcza się także możliwość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie oraz dla mniejszych grup (np. na kilku Mszach św. w daną niedzielę bądź też podczas kilku niedziel) z zachowaniem zasady zawartej w pkt. 8 oraz przepisów państwowych określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

12. Duszpasterzy zachęca się, aby poprzez komunikatory społeczne pozostawali w stałym kontakcie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, służąc im pomocą w przybliżaniu tajemnicy sakramentów pokuty i Eucharystii.

13. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania i celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczna decyzja spoczywa na proboszczu bądź administratorze parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

14. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce, roztropności proboszczów bądź administratorów parafii pozostawia się organizację spotkań liturgicznych tzw. białego tygodnia.

 

 

Cookies© Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej