Opatowice na żywoyou tube
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia parafialne

Niedziele i święta w lipcu i w sierpniu:
7.00, 9.00, (10.30 w Domu Pomocy Społecznej), 12.00, 16.30, 18.00

Niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00

Święta zniesione: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

intencje tygodnia

WIELKANOC W DOMU

Wielkanoc w domu

Kancelaria jest czynna:

- w poniedziałki i wtorki po porannej Mszy świętej,
- w czwartki i piątki po Mszy wieczornej.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
parafia@opatowice.pl

Newsletter

Nr 14 (1287) * ROK XXVII * 5 KWIETNIA 2020 *
NIEDZIELA PALMOWA

Mt 26, 14-27

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. ...

 

Prostujcie się wszystkie drogi! Wszystkie drzewa pochylcie głowy! Niech trawa pokłoni się w pokorze! Niech ludzie zakrzykną: „Hosanna Synowi Dawida!". Zielone palmy niech pokryją drogę do Jerozolimy. Do miasta, gdzie miłość pokonała śmierć.
Wydarzenie Niedzieli Palmowej to nie tylko radosne okrzyki, machanie palmami i wspólne wiwatowanie. Jezus przybywa do Jerozolimy nie po ludzkie uznanie i po to, aby objąć władzę na wzór ludzkich królów. Przybywa jako Mesjasz, by w „mieście świętym" wypełnić przepowiednie proroków i dać ludziom obiecane odkupienie - przybywa na mękę krzyżową.
Tak więc może pojawić się w sercu dylemat: przybywa w radości, ale na śmierć krzyżową. Trudno jest pojąć Bożą logikę, która przez śmierć prowadzi do życia, przez służbę do królowania, przez uniżenie do tryumfu. A jednak logika ta wydaje błogosławione owoce. Gdy wybaczamy, modlimy się i wzajemnie sobie służymy, to zmieniamy świat. Mamy dzisiaj trudne zadania. Powitać Chrystusa, który przybywa w imię Pańskie do naszego serca. Zrozumieć i przyjąć naszą życiową „drogę krzyżową". A na koniec jeszcze: otworzyć bramy ludzkich serc dla Jezusa.

 

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA W OPARCIU O DEKRET BISKUPA GLIWICKIEGO
Z DNIA 25.03.2020r.

1. W Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa - Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należy koncelebrować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy pominąć procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek. Msza Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona przy zamkniętym kościele o godz. 18.00.

2. Ze względu na stan epidemiczny zachęcamy do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową.

3. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy) Drogę krzyżową odprawimy w zamkniętym kościele o godz. 15.00. Wierni mogą w swoich domach połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu proponujemy uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.

4. W Wielki Piątek Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych. W naszej świątyni będzie sprawowana o godz. 18.00. W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę do Miłosierdzia Bożego.

5. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 - 19, 42.

6. W Wielką Sobotę zachęcamy do zachowania postu jakościowego. Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym proponujemy obrzęd Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego
1 Tes 5, 16-18: Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

7. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą należy sprawować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej należy zachować:
a) w Liturgii Światła wyłącznie następujące obrzędy: zapalenie w kościele Paschału i odczytanie Orędzia Wielkanocnego;
b) w Liturgii Chrzcielnej wyłącznie odnowienie Przymierza Chrztu świętego (bez pokropienia).

W Wielką Sobotę Liturgia Światła i Wody zostanie odprawiona o godz. 20.00.

8. Wszyscy wierni - zarówno duchowni jak i świeccy - zaproszeni są do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 zakończonej Apelem Jasnogórskim. Modlitwa ta, jak i wszystkie Msze święte i nabożeństwa odbywające się w naszym kościele bez udziału wiernych, są transmitowane na stronie internetowej www.opatowice.pl Nie zmieniliśmy porządku odprawiania Mszy świętych zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. Msze święte odprawiamy w intencjach zamówionych przez ofiarodawców.

Wszystkie Msze św. i inne nabożeństwa są transmitowane przez Internet.
Kaplicy tygodniowa jest otwarta  codziennie od 7.00 do 21.15. Bardzo prosimy zwracać uwagę, by w kaplicy nie było więcej niż 5 osób. Jeżeli słyszymy, że ktoś wchodzi dajmy mu okazję chociaż na chwilę adoracji.

Z wiadomych przyczyn nie jest w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania jest w księgarni i bibliotece na parterze domu parafialnego w stałych godzinach z zachowaniem wymaganych rygorów stanu epidemii m.in. przestrzegając nakazanych odstępów między osobami.
Triduum paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego stanowi centrum roku liturgicznego, dlatego zachęcamy do ich przeżycia w rodzinach uczestnicząc w transmisjach online. Prosimy aby umożliwić to także chorym i starszym wiernym, którzy nie mają takiej możliwości. 

Serdecznie dziękujemy za Waszą hojność wyrażoną w ofiarach składanych na konto parafii.

 

 

 

 

Gliwice, dn. 2 kwietnia 2020 roku

Czcigodni Księża,
Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie!

Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedy wiele środowisk jednoczy się w trosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Oni to, najczęściej z dala od splendoru świateł, diagnozują pacjentów, prowadzą ich leczenie i nierzadko ratują życie. Ich obecność była od zawsze nadzieją dla chorych, którzy w cierpieniu szukali tak wsparcia Boga, jak i ludzkiej pomocy.
Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Na chwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory, które są niezbędne w leczeniu ludzi z poważnymi zaburzeniami oddechowymi. Na terenie diecezji gliwickiej zostało już zakupione takie urządzenie jako dar Diecezji Gliwickiej dla Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.
Ponieważ potrzeby są bardzo duże, chcielibyśmy wesprzeć kolejną placówkę medyczną - szpital. Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich - tworzących Kościół Gliwicki - o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach.

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy:
Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice
Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479, koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.

W imieniu swoim oraz pracowników i pacjentów szpitala bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą pozytywnie na ten apel. Wiara okazuje się prawdziwa wówczas, gdy staje się miłością - nawet jeśli to miłość wobec anonimowych chorych. Proszę też nieustannie o modlitwę do Boga o ratunek dla nas i ustanie pandemii. O tej modlitwie Was zapewniam.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 

Przed nami Wielkanoc, szczyt całego roku liturgicznego, największe i najważniejsze święta naszej chrześcijańskiej wiary. Ze względu na wprowadzone ograniczenia, liturgia Wielkiego Tygodnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie celebrowana w kościołach bez obecności wiernych. Duchowe uczestnictwo w tych ceremoniach będzie jednak możliwe w naszych domowych wspólnotach dzięki rozmaitym formom transmisji. Zachęcamy więc wszystkich do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów. Ta nietypowa forma religijnego zaangażowania nie zmienia ani istoty, ani treści obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią.
W swej głębokiej treści, Święta Wielkanocne każdemu z nas stwarzają możliwość doświadczenia osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, Dawcą miłości i pokoju. W paschalnych obchodach przeprowadza nas niczym nowy Mojżesz przez pustynię, która w okresie szerzącej się pandemii nabrała wyjątkowej symboliki. Także naszym udziałem obecnie stało się doświadczenie pustki, zagrożenia, lęku, a nawet cierpienia i śmierci. Towarzyszy nam również osamotnienie, wynikające z konieczności ograniczenia relacji z szeroką pojętą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. W takim czasie właśnie Zmartwychwstały Pan wychodzi nam na spotkanie z pozdrowieniem pełnym nadziei: „Pokój wam!" i „Nie bójcie się!". W tych słowach odkrywamy motywację do wewnętrznej przemiany i wspólnych działań zmierzających do pokonania zagrożeń związanych z epidemią.
Zgodnie z decyzjami ks. Biskupa, część liturgicznych obrzędów Triduum Paschalnego zostanie uproszczona lub ograniczona. Najważniejsza jest jednak Eucharystia - wielka tajemnica wiary. Podobnie jak uczniowie wędrujący do Emaus, Zmartwychwstałego Pana poznajemy przy łamaniu chleba. W tym kontekście uczestnictwo w Mszy św. staje się naszą powinnością. Zachęcamy Was do odpowiedniego przygotowania się do udziału w Mszy św. transmitowanej za pośrednictwem mediów. Niechaj przygotowanie to ma charakter wspólnotowy, rodzinny, w gronie osób najbliższych. Zatroszczcie się razem zarówno o zewnętrzne, jak i wewnętrzne wyciszenie; wzbudźcie intencje Waszej modlitwy oraz doskonały akt żalu na początku Eucharystii. Otwórzcie Wasze serca na działanie słowa Bożego i przyjęcie owoców duchowej Komunii z Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie o możliwości duchowej Komunii z Chrystusem za każdym razem, kiedy z odpowiednio usposobionym sercem, będziecie uczestniczyli w Mszach św. transmitowanych.
Sprawując liturgię Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy będziemy się modlić za całą wspólnotę naszego lokalnego Kościoła, za wszystkie rodziny, szczególnie zaś za braci i siostry dotkniętych osamotnieniem, cierpieniem i chorobą. Zgodnie z poleceniem Księdza Biskupa, każdego dnia odprawiamy dodatkową Mszę świętą do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.  Ksiądz Biskup prosi wszystkich wiernych - zarówno duchownych jak i świeckich - o codzienną modlitwę różańcową o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane prosi o jej odmawianie w budynku kościoła w swoich wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach. Modlitwa ta, jak i wszystkie Msze święte i nabożeństwa odbywające się w naszym kościele bez udziału wiernych, są transmitowane na stronie internetowej www.opatowice.pl Nie zmieniliśmy porządku odprawiania Mszy świętych zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. Msze święte odprawiamy w intencjach zamówionych przez ofiarodawców.
Przed nami Wielki Tydzień. Wierzymy, że w pasji Chrystusa wyraża się nie tylko zwycięska moc krzyża nad śmiercią i grzechem, ale przede wszystkim wypływa z niej nieskończona miłość do każdego człowieka; miłość, dzięki której nasz Pan wyprowadza dobro z trudnych, życiowych sytuacji. Uznając Bożą miłość wyrażoną w Chrystusowej męce i śmierci, zachęcamy każdego z Was do pojednania się Bogiem poprzez akt żalu doskonałego. W tej wyjątkowej sytuacji zastępuje on sakrament pokuty. Osobiste grzechy wyznamy w spowiedzi w późniejszym czasie; wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe. Prosimy Was i wzywamy do pojednania się z bliźnimi, z wszystkimi bez wyjątku, aby pokój Chrystusa Zmartwychwstałego zamieszkał w Waszych sercach. Pamiętajmy, że miłosierdzie i przebaczenie prowadzi do radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia!

 

Cookies© Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej