Opatowice na żywoyou tube
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia parafialne

Niedziele i święta w lipcu i w sierpniu:
7.00, 9.00, (10.30 w Domu Pomocy Społecznej), 12.00, 16.30, 18.00

Niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00

Święta zniesione: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

intencje tygodnia

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

prace na wieży kościoła

Kancelaria jest czynna:

- w poniedziałki i wtorki po porannej Mszy świętej,
- w czwartki i piątki po Mszy wieczornej.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
parafia@opatowice.pl

Newsletter

Nr 45 (1267) * ROK XXVI * 10 LISTOPADA 2019 *
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 20,27.34-38
... Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

 

Jakie myśli wirowałyby w naszych głowach, gdybyśmy stanęli nad własnym grobem? Czy byłby to żal nad minionym życiem? Ból z powodu poplątanych relacji? Radość z sukcesów? Szczęście z nadziei na wieczne życie? Oczekiwanie na zmartwychwstanie ciała w dniu ostatecznym?
Pytania te mogą być termometrem sprawdzającym, do jakich wartości zmierza gorączkowy maraton naszej codzienności. Do niekończącego się życia czy raczej do końca życia? Kluczowym drogowskazem, który pomaga nam obrać szczęśliwy kierunek, jest wiara. Święty Paweł stwierdza, że „nie wszyscy mają wiarę". Saduceusze odrzucili wiarę w nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie ciał. Podejmowali dialog z Jezusem, ale po to, aby wykazać Mu swoje racje. Skrupulatnie przestrzegali Prawa, ale po to, aby w doczesności pozyskać sobie nagrodę.
Natomiast męczennicy, przywołani w dzisiejszym drugim czytaniu, głęboko wierzyli w Boga, który ich „wskrzesi i ożywi do życia wiecznego". Ze zdumiewającą odwagą oddali życie doczesne w imię wierności Bogu.
A co mówił Jezus? Głosił, że życie ziemskie nie jest ostatecznym celem człowieka, że jest „świat przyszły", że „umarli zmartwychwstają" i „żyją dla Boga", a On jest „Bogiem żywych".
Bóg ożywia człowieka i wszelkie dobro, które w nim umarło, ale musi spotkać się z aktem wiary. Największą stratą byłoby przez niewiarę zatoczyć przed Bogiem kamień do własnego grobu. Nie istnieje taki grób, z którego Bóg nie mógłby wskrzesić do życia. Trzeba tylko odsunąć kamień od wejścia, a dokonuje się to przez akt wiary.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 11 XI - Święty Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim;
• 12 XI - Święty Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich;
• 13 XI - Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.

Cookies© Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej