Opatowice na żywoyou tube
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Duchowa Adopcja

Niedziele i święta:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00

Święta zniesione: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

intencje tygodnia

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY

czytaj dalej

Kancelaria jest czynna:

- wtorek: od godz. 8.45 do 9.15 oraz od godz. 18.45 do 19.30
- środa: od godz. 18.45 do 20.00
- piątek: od godz. 8.45 do 9.15.

We wtorki dyżurować będą Księża Wikarzy, a w środę i piątek Ks. Proboszcz.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
email: parafia@opatowice.pl
Konto bankowe: PeKaO 07 1240 1343 1111 0000 2368 1886

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego powstała po objawieniach w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Zakorzeniona w naszym kraju od 1987 roku stała się osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Duchowa Adopcja pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz jego rodziców. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia (nie są obowiązkowe!). Mogą nimi być: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki). Należy podejmować postanowienia realne, mające na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania. Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka, którego imię zna jedynie Bóg. Można ją podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań oraz złożenia każdorazowo przyrzeczenia.

(za: broszurka COKDA - Jasna Góra)

Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci pod opieką rodziców. Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest grzechem. Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. Świadome zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia jest grzechem.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych ja, ........................................ postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ........................., w święto (uroczystość) ........................................... biorę w duchową adopcje jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

CODZIENNA MODLITWA

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Cookies© Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej